At værne om vores tryghed,
er et kollektivt samarbejde

Vi ønsker at skabe en ny måde at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hos ReOne tror vi på, at viden er en vigtig del af forebyggelse imod radikalisering og terror, og derfor har vi her på siden samlet de nyeste og mest relevante viden om radikalisering indenfor lovgivning, psykologi og statistik.

Få indsigt i lovgivningen i Danmark

Ifølge FNs Verdenserklæring har alle mennesker ret til et liv uden diskrimination og frygt for terror. Det gælder også for dansk lovgivning.

Få indblik i radikaliserings psykologiske faktorer

Der findes ingen simple årsagssammenhænge, som kan definere radikaliseirng som et klart og entydigt begreb.

Få et overblik over statistikken

Tallene taler deres klare sprog: Antallet af personer, der ender som radikaliserede har været stigende de seneste 20 år.

Vi vil medvirke til at skabe et samfund, hvor inklusion er så naturlig en del, at radikalisering ikke finder sted

Vi ønsker at skabe et tryggere Danmark

ReOne ønsker at skabe en ny måde at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. ReOne arbejder fortroligt, anonymt og uafhængigt af myndighederne.
Hos Reone tror vi på, at viden er en vigtig del af forebyggelsen, og derfor har vi her på siden samlet den nyeste og mest relevante viden om radikalisering inden for psykologi, lovgivning og statistik.

ReOne er skabt for at hjælpe pårørende og andre, som har radikalisering tæt inde på livet, til at trygt at kunne finde den rigtige hjælp og vejledning, hvis de frygter for at en nærtstående er på vej ind i en radikaliseringsproces.

ReOne ønsker at skabe et tryggere danmark for alle. Hos ReOne har vi udviklet en test, hvor man ved anonymt at dele en række observationer og bekymringer. Afhængig af resultatet hjælpes man videre til de rette civilsamfundsorganisationer, som står parat med fagpersoner, som kan hjælpe i den specifikke situation. Testen kan også hjælpe med eventuelt af afkræfte en bekymring. Det kan i mange situationer være uhensigtsmæssigt, men det er ikke ulovligt at have radikale holdninger.

Vi har også udviklet en personlighedstest, som du kan tage for dig selv eller for nogen, som du er bekymret for er på vej ind i en radikaliseringsproces. Testen kan give dig en fornemmelse for et enkelt individs risiko i forhold til at blive involveret i et negativt socialt fællesskab eller radikale fællesskaber.

Kollektivt samarbejde er vejen frem

ReOne har også samlet en gruppe civilsamfundsorganisationer (NGO’er), der deler vores mission om at tilbyde positive sociale fællesskaber og atmosfærer for unge, ikke mindst dem, der er sårbare i forhold til radikalisering. Derfor har vi lavet en partnerside, hvor du kan komme i kontakt med organisationer og klubber, som vi samarbejder med, og som du kan have tillid til. (Hvis du har taget testen, organiserer vi dem endda for dig, så de organisationer vi tror passer dig bedst, står øverst.)

ReOne er en online vidensportal om radikalisering. Vi er her for dig som en brobygger — ikke en myndighed

ReOne er skabt for at hjælpe pårørende og andre, som har radikalisering tæt inde på livet, til at trygt at kunne finde den rigtige hjælp og vejledning, hvis de frygter for at en nærtstående er på vej ind i en radikaliseringsproces.